Meny

På grund av coronapandemin är osäkerheten just nu stor kring flera evenemang. Destination Kalmar följer utvecklingen noga och har täta kontakter med samtliga evenemangsarrangörer. Då alla evenemang har olika förutsättningar fattas besluten efter hand, av respektive evenemangsarrangör.