Meny

Historiens vingslag

Nästan överallt i centrala Kalmar blir du påmind om den betydelse staden en gång hade. Här finns många historiska minnesmärken och varsamt renoverade byggnader.

Under medeltiden var Kalmar en av landets viktigaste städer. Det var en blomstrande handelsplats och en plats för stora politiska möten. Det mest kända är Unionsmötet 1397, då Kalmarunionen bildades. Sverige, Danmark och Norge var ett enat rike fram till 1523, då Sverige bröt sig ut och Gustav Vasa valdes till kung.

Kalmars medeltida borg, som så småningom skulle bli Kalmar Slott, var under medeltiden Sveriges modernaste fästning. Och under lång tid var slottet en stark försvarsanläggning. Det hade bland annat en central roll i Kalmarkriget 1611-1613, som var en av de mest dramatiska händelserna i Kalmars historia. Staden intogs av danskarna och förödelsen blev stor.

År 1640 bestämdes det därför att stadskärnan skulle flyttas, från sitt dåvarande läge vid Kalmar Slott och Slottsfjärden till sitt nuvarande läge på Kvarnholmen. Kalmarborna var först ovilliga, men efter en brand 1647 blev beslutet verklighet. Den nya stadskärnan anlades innanför vallgravar och befästningsverk. I centrum fanns domkyrkan, som idag är en av norra Europas bäst bevarade barockkyrkor.

Stora delar av den gamla stadsmuren finns fortfarande kvar på Kvarnholmen, liksom välbevarad byggnation från 1600-talet och framåt. Det verkligt gamla Kalmar upplever du i Gamla Stan. Den gamla stadskärnan ligger en och en halv meter under markytan, men du kan se slingrande gränder, åldriga små hus och rester av den ursprungliga medeltida muren.